Pågående detaljplaner

I Täby pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Du hittar dom i menyn till vänster eller i tabellen nedan. Tabellen redovisar i vilket skede dom befinner sig. Du kan även se pågående och gällande detaljplaner i vår karta, se länk till höger.

 

Pågående detaljplaner

Planskede

Namn Uppdrag/Startbeslut
Renovering av detaljplan N14 /Lahäll  2016-01-26
Sågtorp 2, Roslags-Näsby 2012-12-06
Ullna Park - Ullnabacken 2014
Viggbyholms verksamhetsområde 2014-06-09
   
Namn Programsamråd
Bromsen 11   t.o.m 2017-06-29
Skarpängs centrum  t.o.m 2017-07-03
 
Namn Samråd
Bylegård 37 t.o.m 2017-05-31
Renovering av detaljplan E17 /Ensta t.o.m 2017-05-14
Renovering av detaljplan E12 /Ella park t.o.m 2017-05-14
  t.o.m 2017-01-10
Tumstocken 6 m fl, Arninge   
     
Namn Granskning
Näsby slott t.o.m 2017-09-04 
Viveln 102-103 m fl t.o.m 2017-08-27
Viggbyholm 74:2 t.o.m 2017-07-03
Ny infart till Täby IP t.o.m 2017-04-25
Hästen 2 m.fl. Täby park t.o.m 2017-04-07
Viggbyholm 74:35 m.fl. Täby park  t.o.m 2017-04-07
Ny simhall i centrala Täby t.o.m 2017-03-19
   
Namn Godkända/Antagande SBN
Västra Roslags-Näsby SBN 2017-06-20, KF 2017-09-04  
Dubbelspårsutbyggnad, Täby kyrkby SBN 2017-06-20, KF 2017-09-04  
Karlslund, Täby kyrkby 
enkelt förfarande 
SBN 2017-06-20   
Namn Antagande KF
Enhagens verksamhetsområde   2017-06-19
   
Namn Laga kraft
Kv Termiten m.fl. Skarpäng  2016-07-25
Arninge resecentrum 2016-07-22
Löttinge 3:29, Löttingelund  2016-07-22
Gribbylund 5:1 2016-06-23
Sågtorp 3, Roslags-Näsby  2015-09-03
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-30