Start / Bygga, bo och miljö / 5:e klassare tycker till om Täbys framtida stadsutveckling

5:e klassare tycker till om Täbys framtida stadsutveckling

2017-06-19 14:27

Hur vill barn att områden inom Täby ska utvecklas och bli bättre? Det fick Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon och anställda på Trafik- och samhällsutvecklingskontoret reda på när elever från årskurs 5 i Byängsskolan kom på besök.

Eleverna presenterade ett antal kreativa idéer och tankar genom att visa bildspel och ritningar. Lekparken vid vattentornet i Ensta, Libbyängen, Täby torg och Täby Park var några av de områden eleverna i årskurs fem hade tittat på.

Två av grupperna i klassen hade idéer om äventyrs- eller actionbad och hur Täbyborna skulle kunna bli mer miljövänliga genom att använda lånecyklar istället för att ta bilen.

Som underlag hade eleverna gjort fältstudier samt enkätundersökningar för att ta reda på hur Täbyborna vill utveckla olika områden i Täby.

Senast uppdaterad:2017-06-19