Start / Bygga, bo och miljö / Miljö / Klimatklivet – Täby antar klimatutmaningen

Alla kan göra något för klimatet

Nu är det dags för Täby att bli klimatbäst. Här finns det massor att göra, inte minst när det kommer till våra transporter, vår konsumtion och hur vi tar hand om vårt avfall. Alla kan göra något för klimatet, och tillsammans kan vi göra massor.

Svenskarnas konsumtion orsakar runt 10 ton koldioxidutsläpp per person och år. I Täby är den siffran 12 ton. Boende, transporter, livsmedel och annan konsumtion står för den största delen. Täby kommun genomför nu en satsning genom projektet Klimatklivet – Täby antar klimatutmaningen. Under ett år ska vi arbeta för att informera och engagera invånare och företagare i Täby att minska sitt klimatavtryck. Målet är att koldioxidutsläppet ska minska med minst 2,5 procent per person och år.

 • Alla kan göra något för klimatet - det är enklare än du tror. Se tips längre ner på sidan.

Testa ditt personliga klimatavtryck

Att veta hur just din livsstil påverkar klimatet är inte helt enkelt. Som en hjälp på traven erbjuder vi ett klimattest där du genom att svara på frågor om dina vanor får ett resultat, som visar just ditt klimatavtryck. Se till att ha uppgifter om energiförbrukning för uppvärmning av din bostad och elförbrukning till hands.

Genom att göra testet två gånger kommer du att kunna se vilken förändring du har lyckats med. Dessutom kommer vi i kommunen att kunna få en indikation på om Täbyborna minskat sitt klimatavtryck när projektet är avslutat.

Gör det första testet i år och andra gången senast 18 mars 2018. Det tar cirka 15-20 minuter att göra testet. Observera att du behöver skapa ett konto, genom att först logga in, innan du gör testet och tänk på att spara ditt resultat.

Testa ditt klimatavtryck


Följ Täbys klimatpiloter

Från och med hösten kommer du att kunna följa ett antal klimatpiloter i Täby på bland annat Facebook. De kommer frivilligt engagera sig och under en period leva mer klimatsmart när det gäller transporter, konsumtion och avfall. Den som lyckas bäst vinner en elcykel!

Fakta om projektet

Klimatklivet - Täby antar klimatutmaningen är ett projekt i Täby kommun som startade oktober 2016 och avslutas i april 2018 som handlar om att Täby kommun vill bidra till att uppnå regeringens klimatmål. För att uppnå målen krävs mer än klimatsmart teknik. Invånare och företag behöver förändra sitt beteende för att minska sitt klimatavtryck.

Genom information och olika aktiviteter vill Täby kommun engagera invånare och företagare att agera mer klimatvänligt. Projektet hämtar inspiration från Centre for Sustainable Communications (www.cesc.kth.se) där Täby kommun deltagit sedan 2016. Åva Gymnasium är delaktiga i projektet. Elever från Åva har bland annat arbetat med rekrytering av klimatpiloter och deltar under klimatveckan där de tillsammans med kommunen informerar om avfallstrappan med mera.

Projektet finansieras delvis av Naturvårdsverket.

Visste du att...

 • Enligt Naturvårdsverket står personbilstrafiken för en stor del av koldioxidutsläppen i Sverige. Genom att inte använda fossila drivmedel kan utsläppen kraftigt minskas.
 • Ett bensin- eller dieseldrivet fordon släpper ut nästan 2 ton växthusgaser under ett år, medan ett el- eller laddfordon endast ger upphov till cirka 233 kilo växthusgaser per år. Biogasdrivna fordon ger i genomsnitt 65 procent mindre koldioxidutsläpp än de bensindrivna.
 • Klimatpåverkan från utrikes flygresor har ökat med 61 procent mellan 1990 och 2014 och en flygresa mellan Sverige och Thailand orsakar cirka 2 ton koldioxidutsläpp per person.
 • Ungefär 30 procent av hushållens klimatpåverkan kommer från konsumtion av livsmedel,vilket bland annat beror på att många livsmedel importeras. Genom att välja livsmedel som ger upphov till låga klimatutsläpp när de produceras, kan vi ganska lätt minska vår klimatpåverkan.
 • Sedan 1995 har köttkonsumtionen i Sverige ökat med 40 procent per person och år. Störst klimatpåverkan ger nötkött, därefter kommer lamm, gris och fågel och mejerivaror.
 • Runt 70 procent av Täbybornas sopor skulle kunna sorteras ut och återanvändas eller återvinnas istället för att förbrännas. Det skulle minska koldioxidutsläppen vid sopförbränning och även för tillverkning av nya material, eftersom behovet då minskar.
 • Det bästa ur miljö- och klimatsynpunkt är att återanvända, därefter att återvinna materialet, i tredje hand utvinna energin ur materialet och i sista hand att deponera det på soptippen.
 • Att producera en t-shirt orsakar utsläpp på 4-10 kilo växthusgaser, förutom att det går åt cirka 1 500 liter vatten (10 fulla badkar) och kräver cirka ett kilo kemikalier.
 • I Täby finns en mobil återvinningsstation,
  här kan du läsa mer om den mobila återvinningsstationen.
 • Matresterna utgör 30 procent av hushållsavfallet i Täby. Rötning av matavfall till biogas ger cirka 87 procent mindre koldioxidutsläpp än vid förbränning.
 • I Täbybornas soppåsar finns drygt 38 procent förpackningar och tidningar. Det är en ökning med 15 procent sedan 2012.
 • Plast som återvinns ger drygt 50 procent lägre koldioxidutsläpp än vid förbränning.
 • Återvinning av aluminium ger 96 procent mindre koldioxidutsläpp, jämfört med att använda nya råvaror vid nytillverkning.
 • Småelektronik, batterier, lampor och medicinrester är farligt avfall och ska lämnas till återvinningsanläggning eller till butiker som säljer sådana produkter.
 • varje år köper vi i genomsnitt 13 kilo textiler och slänger 8 kilo i soporna. Nästan 60 procent av det materialet skulle kunna återanvändas.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-08-14