Start / Bygga, bo och miljö / Miljö / Kemikalier i vardagen

Kemikalier i vardagen

Vi kommer ständigt i kontakt med olika kemikalier som kan vara mer eller mindre skadliga för vår hälsa och miljön. Som konsument har du rätt att få information om en vara inne­håller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Längre ner på denna sida får du information om hur du som konsument kan gå tillväga för att få reda på om en produkt innehåller skadliga ämnen.

Välj giftfritt när du handlar - våga fråga!

Du kan inte se på en vara om den innehåller farliga kemikalier. En vara kan uppfylla alla lagliga krav, vara godkänd och klara uppställda gränsvärden men ändå innehålla farliga ämnen. Varor behöver inte heller märkas om de innehåller något farligt. Istället är det företaget som säljer varan som har ansvaret för att produkten är säker för hälsan och miljön.

Som konsument har du rätt att få information om en vara inne­håller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Om du begär det, ska den som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen. Blanketten "Våga fråga!" kan du som konsument använda för att få svar på om varan innehåller mer än 0,1 procent av något av de ämnen som finns på kandidatförteckningen. Skriv ut blanketten som finns till höger på denna sida och ta med till butik.

Kandidatförteckningen - lista på särskilt farliga ämnen

Kandidatförteckningen har tagits fram av dem europeiska kemikaliemyndigheten Echa. På listan finns särskilt farliga ämnen som kan orsaka cancer och påverka våra möjligheter att få barn.

Ämnen som står med på kandidatförteckningen kan finnas i alla möjliga varor som platsprodukter, textilier, elektronik och byggvaror till exempel. Mer information hittar du på kemikalieinspektionens hemsida, länk i högermarginalen.

Exempel på kemiska ämnen som kan spridas från varor och ge negativa effekter på människors hälsa och miljö är:

 • Mjukgörande ftalater i plastleksaker och andra plastprodukter.
 • Vissa flamskyddsmedel i elektronik och textilier för att de ska vara mindre brandfarliga.
 • Tungmetallerna kadmium, bly och krom i smycken och skinn.
 • Antibakteriella ämnen som silver, triclosan och perflourerande ämnen i textilier. 

Tips på hur du kan bidra till en giftfri miljö och hur du undviker att utsättas för kemikalier

 • Välj ekologiskt och miljömärkt när du köper kläder, hygienprodukter, prylar och mat.
 • Köp kläder utan kemikalier och tvätta nya kläder innan du använder dem, särskilt sådana som sitter närmast kroppen.
 • Fråga vad varan innehåller!
 • Vädra och städa ofta för att få bort skadliga ämnen i luften och dammet. Viktigt att dammsuga innan våttorkning av golv. På så sätt hindras miljögifterna att spolas ut med skurvattnet.
 • Minska mängden plastsaker i hemmet till exempel bland leksaker och köksredskap.
 • Låt inte barnen leka med gammal elektronik, till exempel gamla mobiltelefoner.
 • Undvik möbler och tyg med flamskyddsmedel.
 • Rensa bland dina städkemikalier. Ofta behöver du bara såpa, ättika, citron och bikarbonat.
 • Värm inte mat i plastburkar i micron. Lägg upp maten på porslin eller glas istället.
 • Lämna elektronik och allt annat farligt avfall till en miljöstation.
 • Häll inte ut färgrester, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet.
 • Välj parfymfritt och fritt från antibakteriella ämnen.

 

Giftfri miljö

Flera myndigheter arbetar för att miljön ska vara fri från farliga ämnen. Den centrala myndigheten som främst ansvarar för kemikaliefrågor är Kemikalieinspektionen. De har i första hand tillsyn över de som tillverkar och importerar varor. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor är den lokala tillsynsmyndigheten som har tillsynsansvar över detaljhandeln och yrkesmässiga användare av kemikalier.

Andra centrala myndigheter som delvis ansvarar för kemikaliefrågor är Naturvårdsverket (kemikalieanvändningen i miljöfarliga verksamheter), Läkemedelsverket (läkemedel och kosmetiska och hygieniska produkter) och Livsmedelsverket (förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel).

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-07