Start / Bygga, bo och miljö / Klimat och energi

Klimat och energi

Det råder ingen tvekan om att vår användning av enerig och våra utsläpp av växthusgaser är en viktig fråga för hållbar utveckling. Täbys vision är att vi inte ska ha några utsläpp av växthusgaser år 2050, detta beskrivs i vår klimat- och energistrategi. Vill du veta mer om hur du kan spara energi kan du kontakta Energirådgivningen. De ger tips och information till privatpersoner, företag och föreningar som vill minska sin energiförbrukning och därigenom spara pengar och bidra till en bättre miljö.

Luftburen ledning

Klimat och energi

Täbys vision är att vi år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Delmålet är att vi ska minska utsläppen med minst 25 procent per invånare till år 2020. För att uppnå målen är det viktigt att alla bidrar. I största möjliga utsträckning ska kommunen som organisation själv vara föregångare i arbetet med att minska utsläppen. Läs mer i Täbys klimat- och energistrategi via länkarna till höger. Där beskrivs vad vi gör för att minska våra egna utsläpp i kommunens verksamhet och hur vi vill underlätta för dig som invånare, besökare eller verksam i kommunen att minska din klimatpåverkan.

Energirådgivningen

Vill du veta hur du kan minska din energianvändning och därigenom spara pengar och bidra till en bättre miljö kan du kontakta energirådgivningen via länken till höger. De ger tips och råd på hur du som privatperson, bostadsrättsförening eller förening kan spara energi.

Utbyggnaden av fjärrvärme

I Täby står transporter, energi och konsumtion för den största klimatpåverkan i kommunen. För att minska energianvändningens negativa påverkan på miljön och klimatet byggs nu fjärrvärme i Täby, detta kan du läsa mer om via länken i menyn till vänster.

Klimatklivet

Täby kommun får en och en halv miljon kronor i ekonomiskt stöd från Klimatklivet fram till 30 april 2018 för ett antal informationsaktiviteter i syfte att minska växthusgaseffekten.

Föreläsning om klimatförändringarna med TV:4s chefsmeteorolog Madeleine Westin och vegetariskt julbord

Vi bjuder på kaffe och provsmakning av vegetariskt julbord i huvudbibliotekets hörsal, Täby centrum 10 december kl. 10-12.

Mötet är det första som genomförs med stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet. Projektets syfte är att medverka till att både de nationella, regionala och lokala klimatmålen uppnås.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-09