Start / Bygga, bo och miljö / Kartor och lantmäteri

Kartor och lantmäteri

I Täby finns en kommunal lantmäterimyndighet, som sköter alla lantmäteriärenden som avstyckning, gränsutredning m.m. Vi har också en kart- och mätningsgrupp som jobbar med kommunens kartor och utför olika typer av mätningsuppdrag, t.ex. när du ska bygga.

Under sommarsemesterperioden kan kart- och mätuppdrag ta längre tid än normalt. Beställ din karta i god tid! 
 

Lantmäterimyndighet och fastighetsbildning

Täby har en egen kommunal lantmäterimyndighet. Hit vänder du dig för olika lantmäteriärenden eller om du undrar något om en viss fastighet, t.ex. om det finns några servitut.

Kartor och mätning

Geodataenhetens kart- och mätningsgrupp ansvarar för uppdatering och lagring av kommunens kartdatabaser. Hos oss kan du beställa kartmaterial i både analog och digital form. Vi säljer dock inte orienteringskartor, turistkartor eller Lantmäteriets kartor.

Databasen ajourhålls kontinuerligt genom mätning i fält. Materialet kan användas till traditionella produkter som primärkarta och nybyggnadskarta, men det finns även möjlighet att kombinera kartinformationen efter eget önskemål. Läs mer om våra olika kartprodukter via länkarna här intill.

Stomnät

Vi ansvarar också för kommunens stomnät i plan och höjd. Stomnätet är grundläggande för fastighetsbildning och inmätning. Var stompunkterna finns belägna kan du se i vår stompunktskarta på webben. Koordinater för polygonpunkter eller höjdfixar kan köpas direkt från oss och punkterna levereras i koordinatsystemen SWEREF 99 18 00 (i plan) och RH 2000 (i höjd). Täby bytte höjdsystem till det nationella RH 2000 den 4 februari 2013 och det kan fortfarande finnas projekt som slutförs med höjder angivna i det tidigare systemet RH 00. Om du får eller levererar höjddata till kommunen bör du läsa mer om detta här.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-02