Start / Bygga, bo och miljö / Att ta kommunens mark i anspråk

Att ta kommunens mark i anspråk

Det är inte tillåtet att använda Täby kommuns mark för privat bruk. Exempel på det kan vara uppställning av grillar, studsmattor eller annan anordning för att utöka sin egen tomt.

Att ta någon annans mark i anspråk utan tillstånd kallas annektering, och är inte tillåtet, oavsett om det gäller privat eller kommunal mark. Alla får vistas inom kommunens mark men du får inte sätta upp så kallade privatiserande anordningar, som till exempel grillar, trädgårdsmöbler, häckar eller kompost eftersom de ger intryck av att marken är privatägd.

Kommunens mark ska vara tillgänglig för alla och annektering begränsar vårt gemensamma nyttjande av marken.  

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går.

Till höger på denna sida finns ett adress och fastighetsregister där du som fastighetsägare kan leta upp din fastighet och se var fastighetsgränserna går i ett flygfoto. Observera att du måste zooma in rejält för att fastighetsgränserna ska visas.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-05-02