Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Lov och ledigheter, läsårsdata

Lov och ledigheter, läsårsdata för grundskolor

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Skolåret omfattas av minst 178 skoldagar. Planerings- och studiedagar läggs ut av respektive skola, se deras webbplats för information. Observera att fristående skolors lov och ledigheter kan löpa lite annorlunda.

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017
21 augusti, läsårets första dag
vecka 44, höstlov
21 december, terminens sista dag

Vårterminen 2018
9 januari, terminens första dag
vecka 9, sportlov
30 mars, röd dag
vecka 14, påsklov
30 april, lovdag
1 maj, röd dag
10 maj, röd dag
11 maj, lovdag
6 juni, röd dag
14 juni, läsårets sista dag

Förutsättningar för övrig ledighet

Införandet av skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen.

Enligt skollagens 7 kap. 2§ omfattas barn bosatta i Sverige av skolplikt och har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Skolåret omfattas av minst 178 skoldagar vilket innebär att ett år har upp till 187 undervisningsfria dagar.

Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång.

Ledighet för elev inom kommunal grundskola och grundsärskola
Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Täbys kommunala skolors gemensamma riktlinje därför att inte bevilja ledighet för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan beviljas ledighet enligt 7 kap. 18§. Det är rektor som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.

För elev som deltar i icke obligatorisk verksamhet så som förskoleklass, fritidshem eller gymnasium, kan ledighet dock beviljas av andra skäl.

Ledighet för elev inom kommunal gymnasieskola
På gymnasiet beviljas ledighet endast i undantagsfall som t.ex vid begravning eller tävlande på nationell nivå. Undervisningen som eleven går miste om under ledigheten skall läsas in på egen hand. Kontakta respektive gymnasieskola för att få veta mer om vad som gäller vid ledighet.

Ledighetsansökan

Om ditt barn går i en kommunal grundskola i Täby görs ledighetsansökan från 2016-01-11 genom skolans kommunikationsplattform Vklass, länk till inloggning Vklass hittar du här till höger. Observera att ledighetsansökan inte går att göra via Vklass app utan behöver göras via Vklass webb.

Fristående skolor har andra rutiner, kontakta aktuell skola direkt.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-22